Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Fackordböcker: Naturvetenskap

 

Länkar till fackordböcker och lexikala databaser för terminologi som rör fysik, biologi, geologi och meteorologi. Oftast ges förklaringar, definitioner eller sakupplysningar. Vissa ordlistor innehåller termer på flera språk.

Se även AstronomiBotanik, Kemi, Miljö och Zoologi.

 


Termbanker innehåller facktermer inom många olika områden på många olika språk.

Även i encyklopedier finns förklaringar av många facktermer.

Många tvåspråkiga ordböcker innehåller också översättningar av facktermer.Climate and Weather Terms Glossary
Amerikansk ordlista med förklaringar av facktermer som rör klimat och väder.

Earthquake Glossary
Korta förklaringar av engelska facktermer som har att göra med jordbävningar.

Føroyskur-danskur jarðfrøðiorðalisti
Färöisk-dansk översättningsordlista över geologiska facktermer.

Glossaire des termes sismologiques
Kanadensisk ordlista med förklaringar av franska facktermer inom seismologi.

Glossary of Earthquake and Related Terminology
Förklaringar av engelska seismologiska facktermer.

Glossary of seismological terms
Kanadensisk ordlista med förklaringar av engelska facktermer inom seismologi.

Hypermedia Glossary of Genetic Terms
Ordlista med förklaringar av engelska genetiska termer, sammanställd av Birgid Schlindwein.

Icelandic-English Glossary of Selected Geoscience Terms
Isländsk-engelsk ordlista över geovetenskapliga termer, sammanställd av Richard S. Williams vid U.S. Geological Survey.

Molekylärbiologi
Svenska biotermgruppens termlista innehåller rekommenderade svenska termer inom molekylärbiologi, bioteknik, genetik, cellbiologi, mikrobiologi osv.

Skogsgenetik
Ordlista som förklarar svenska fackuttryck inom skogsgenetiken, sammanställd av Dag Lindgren.

Snö
Ordlista över norska ord för olika typer av snö, sammanställd av Ivar S. Ertesvåg. Till de flesta orden finns förklaringar, ibland också engelsk motsvarighet.

UCMP Glossary
Ordlista som förklarar engelska termer inom biologi och paleontologi.

Veðurfrøðilig orð og orðingar
Färöisk-dansk översättningsordlista över väderuttryck.

Vocabulari Meteorològic Català
Katalansk ordlista med korta förklaringar av meteorologiska begrepp.

Weather Glossary
Amerikansk ordlista med förklaringar av 800 väderrelaterade termer.

Weather Terminology
Amerikansk ordlista som förklarar meteorologiska facktermer.

 © 2000–2013 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2013-01-31.