Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Fackordböcker: Politik och samhälle

 

Länkar till fackordböcker och lexikala databaser för terminologi som rör inrikes- och utrikespolitik, samhälle, juridik och arbetsmarknad. Oftast ges förklaringar, definitioner eller sakupplysningar. Vissa ordlistor innehåller termer på flera språk.

För terminologi inom byggande och fysisk planering, se Bygg och fastighet.

För terminologi inom juridik, rättsväsen och polisväsen, se Juridik.


Termbanker innehåller facktermer inom många olika områden på många olika språk.

Även i encyklopedier finns förklaringar av många facktermer.

Många tvåspråkiga ordböcker innehåller också översättningar av facktermer.Arbetskonfliktstermer
Finsk-svensk översättningsordlista med termer som rör konflikter på arbetsmarknaden.

Arbetslivsinriktad rehabilitering
TNC 97 Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering definierar 75 begrepp som rör socialförsäkringar, arbetsmiljö och rehabilitering inom arbetslivet. PDF-fil.

Arbetstidstermer
Finsk-svensk översättningsordlista med termer som rör arbetstid. Många av de svenska termerna är utpräglat finlandssvenska.

Diplomatiskt ABC
Förklaringar av termer som används inom internationellt samarbete.

Ekonomisk styrning i staten
Ekonomistyrningsverkets ordbok ger utförliga förklaringar av 200 begrepp som har att göra med ekonomisk styrning inom statsförvaltningen.

EU-jargong
Klarspråksguide till EU-jargongen.

EU-termer
Förklaringar av tekniska och juridiska EU-termer.

Fackliga ord och uttryck
Finsk-svensk översättningsordlista med uttryck som rör facklig verksamhet och arbetsmarknadskonflikter. Word-fil (docx-format).

FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp
Terminologisk ordlista över det finländska systemet för social trygghet. Termer anges på finska och svenska, men definitioner och förklaringar finns endast på finska. PDF-fil.

Förening Øresund
Ny Öresundsordlista är en svensk-dansk och dansk-svensk ordlista över föreningstermer.

Government terms
Förklaringar av engelska termer som används på svenska regeringskansliets engelska webbplats, tillsammans med motsvarande svenska termer.

Guide mot diskriminering
Korta förklaringar av uttryck som rör diskriminering.

Humanitär rätt
Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista över uttryck som rör humanitär rätt i det ockuperade palestinska territoriet.

Jordbruk
På Jordbruksverkets webbplats finns en svensk-engelsk ordlista med termer inom områdena djur och veterinärmedicin, foder, växter och miljö, handelspolitik, EU-stöd m m.

Katastrofberedskap
Svensk-engelsk ordlista över termer inom området katastrofberedskap från Sternudd Consulting AB. PDF-fil.

Kommunala ord
Förklaringar till ord som används inom kommunal verksamhet, sammanställda av Örebro kommun.

NATO Glossary of Terms and Definitions
Standardiserad militärterminologi som används inom NATO. Termer och definitioner ges på engelska och franska. PDF-fil.

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom socialförvaltningen
Enkla förklaringar av uttryck som används i socialförvaltningens verksamhet.

PaxLeksikon
Digital version av ett norskt uppslagsverk från 1976 med uttalat vänsterperspektiv.

Pensionsorden
Ordlistan Pensionsorden innehåller definitioner och enklare ordförklaringar till cirka 70 termer som avser ålderspension. Termmotsvarigheter ges på engelska och finska (sverigefinska). Utgiven av Konsumenternas Försäkringsbyrå i samarbete med TNC. PDF-fil.

Regeringskansliets ordlista
Förklaringar till fackuttryck på regeringens webbplats.

Riksdagen
Ordboken från Sveriges Riksdag förklarar riksdagsarbetets terminologi.

Samhällstermer översatta till serbokroatiska
En svensk-serbokroatisk ordlista med ca 3000 termer inom olika samhällsområden. Ordförklaringar på svenska.

Samhällstermer översatta till turkiska
En svensk-serbokroatisk ordlista med ca 1400 termer inom olika samhällsområden. Ordförklaringar på svenska.

Skatter
Förklaringar av begrepp inom skatteområdet.

Svensk-engelsk ordlista med kommunala begrepp
Översättningsordlista från svenska till engelska, sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting. PDF-fil.

Swedish-English Glossary of Military and Technical Acronyms
Ordlista över svenska militära förkortningar med uppgift om fullständig form och engelsk översättning. PDF-fil.

Terrorism
Engelsk-tysk ordlista över uttryck som har att göra med terrorism.

Tull
Förklaringar av facktermer som används i tullsammanhang, sammanställda av Tullverket.

UNTERM
Förenta Nationernas flerspråkiga termbank innehåller namn och facktermer inom FN:s verksamhetsområden på engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska.

Utrikes namnbok
Översättningsordbok från svenska till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska, innehållande namn på myndigheter, organisationer, titlar och länder.

Valter – statsrådets termbank
Databas som innehåller de terminologiska ordlistor som har publicerats av Finlands statsråd, nämligen Budgetordlista, EMU-ordlista, Offentliga byggnader i Finland, Högskoleordlista, Jordbruksordlista, Domstolsordlista, Statsrådsordlista och Skatteordlista. Termer och definitioner ges oftast på finska, svenska, engelska, tyska och franska, ibland även på andra språk.

 © 2000–2013 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2013-01-31.