Startsida           Ordböcker           Språk           Typografi           Kontakt

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Thesaurus Lex specialordlistor

 

Kuvertordlista

 

ur boken Kuvert av John Tranvik.aerogram

brevpapper/kuvert i ett stycke med vikt under 5 g, avsett speciellt för flygbefordran

 

bakklaff

den längsgående sömmen på påsens baksida fortsätter upp genom klaffen. Benämnes också "söm genom klaffen"

 

bestruket papper

papper som är bestruket på en eller båda sidorna

 

bigning /rillning

vikmarkering där pappersfibrerna krossats

 

boktryck

boktryck är en högtrycksmetod. Bild och eller text överförs från blysättning eller kliché direkt till papperet där de tryckande ytorna är högre än de omgivande

 

bulk

stor tjocklek i förhållande till vikten (läskpapper hög bulk, smörpapper låg bulk)

 

chromalin

färgprov av plastmaterial framtaget direkt från film. Utföres som regel i EUR-skalans färger

 

cirkulationspåse

påse för intern postdistribution

 

curl

krullning (formförändring) som kan uppstå vid felaktig lagring

 

dimensionsstabilitet

förmågan hos papper att bibehålla mått och form trots luftväxlingar och mekaniska påkänningar

 

EUR

Euroskalan för färger

 

expanderpåse

påse med bälg endast i sidorna

 

extraorder

tillverkningsorder. Order som tillverkas direkt från maskin i utförande enligt kundens specifikation

 

falsning

vikning

 

fiberriktning

fibrernas riktning i papperet

 

finpapper

papper av hög kvalitet som tillverkats av kemisk massa eller lump

 

flexografi

stämpeltryck. Vid flexografi användes plast- eller gummikliché som monteras runt en formcylinder. Är den mest använda tryckmetoden vid kuverttillverkning. Tidigare spritfärger, numera vattenbaserade.

 

flygpostkuvert

kuvert tillverkat av lättviktigt papper med hög opacitet

 

fukthäftning

tillslutning av kuvert där vätska måste tillföras.

 

fönsterkuvert

kuvert med genomskinlig del för adress

 

högslutet snitt

kuvertets snitt är antingen rak eller avrundad/trubbig. Uttrycket användes vid ogummerad eller fukthäftande klaff

 

häftklaff

klaff som kan öppnas och återförslutas

 

insticksklaff

klaff som kan stickas in under bakstycke på kuvert med avtaget bakstycke

 

klaff

förslutningsflik

 

kliché

bild eller text som är överförd på tryckplatta

 

kraftpapper

långfibrigt papper framställt av sulfatmassa

 

korrektur

provtryck för rättning av sättfel. Tages fram för att kunden skall godkänna, rätta eller begära nytt korrektur

 

kuvert

omslag som förslutes på långsidan

 

lagerorder

order på artiklar som fabriken lagerhåller

 

linjer

måttenhet avseende rastertäthet. Mätes vanligen per tum, men även per cm

 

lumppapper

papper av enbart lumpmassa (spånadsfibrer)

 

MF

Machine Finish. Papperet är matt på båda sidor

 

MG

Mono Glazed. Papper med en glättad och en rå sida

 

manus/manuskript

förlaga, koncept. Text som skall tryckas; handskrift/maskinskrift

 

nedfalsad klaff

förslutningsklaffen nedvikt mot kuvertets bakstycke

 

offset

indirekt plantryck. Bilder och text kopieras på en tryckplåt som är kemiskt preparerad. Efter fuktning tar plåten till sig fukt på icke tryckande ytor och färg på de ytor som ska tryckas. I pressen förs färgen över från plåten till en gummiduk och därifrån till papperet

 

pappryggspåse

påse med baksida av papp

 

PMS

Pantone Matching System – internationell färgskala

 

perforering

genombruten riv- eller vikmarkering

 

provpåse

påse som saknar bälg

 

pergamyn

superkalandrerat smörpapper. Tidigare vanligaste materialet till fönstret på kuvert

 

plan bigad klaff

förslutningsklaff som är försedd med vikmarkering (krossade fibrer) men ej nedvikt

 

provsäck

påse med bälg i sidor och botten

 

punkt

typografisk måttenhet

 

påse

omslag som försluts på kortsidan

 

raster

rutmönstrad glasskiva eller film användes inom reproduktionstekniken för att dela upp en bild i punkter av olika storlekar. Mäts i linjer per tum eller linjer per cm

 

ss

"Self Seal", engelsk beteckning för självhäftning

 

självhäftning

häftning där vätska ej erfordras vid förslutning

 

slaglängd

kuvertämnets totala längd

 

slits

skåra

 

snitt

det utstansade ämnets utformning

 

stansjärn

användes för stansning av ett större antal papper per gång, d v s ett lägg papper

 

stansning

framtagning av kuvertämne från ark

 

Strip Seal

tejpyta försedd med skyddspapper

 

söm

pappersytornas fog

 

söm genom klaff

den längsgående sömmen på påsens baksida fortsätter upp genom klaffen och kallas också bakklaff

 

träfritt papper

papper av kemisk massa eller lumpmassa med max 10 % mekanisk massa

 

trähaltigt papper

papper som innehåller större delen mekanisk massa

 

utfallande tryck

trycket går ända ut till produktens kant

 

underliggande sidosöm

kuvertets sidoklaffar klistras under kuvertets bakstycke

 

varupåse

påse utan klaff

 

värdekuvert

kuvert avpassat för lacksigill

 

ytvikt

vikt per area hos papper uttryckt i g/m2

 

överliggande sidosöm

kuvertets sidoklaffar klistras över kuvertets bakstycke

 © 1997 John Tranvik. Uppdaterad 2014-01-01.