Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

Thesaurus Lex specialordlistor

 

 

Thesaurus Lex hyperlexikonprojekt

 

Thesaurus Lex hyperlexikon håller på att utvecklas av Sven Lange och Lars Törnqvist. Systemet bygger på en allmän thesaurus som är elektroniskt länkad till lexikala data.Thesaurus Lex – kort sammanfattning
En kortfattad beskrivning av det planerade hyperlexikonet och syftet med det.

Thesaurus Lex: en ny svensk elektroniskt länkad thesaurus
Ett föredrag av Sven Lange och Lars Törnqvist som innehåller en mera utförlig beskrivning av hyperlexikonet och en demonstration av användningen.

Thesaurus Lex – ett hyperlexikon med rötter hos Locke, Roget och Bring
En artikel av Sven Lange som ger en detaljerad beskrivning av thesaurusens funktioner och uppbyggnad. PDF-fil

Tesaurusen i ordförrådsforskningens tjänst
En forskningsrapport från ORDAT-projektet av Sven Lange. PDF-fil

Begrepp, betydelse och mängdlära
En artikel av Sven Lange som beskriver den teoretiska modellen bakom thesaurusen.

Brings begreppsklasser
Rogets system med Brings begreppsklasser inlagda delvis med hjälp av Wehrle & Eggers (dreizehnte Auflage 1967) utarbetat av Sven Lange.

Begreppet Slut. En begreppsstyrd undersökning av det svenska ordförrådets förändring under 500 år
En artikel av Sven Lange som kartlägger förändringarna under nysvensk tid i den del av ordförrådet som avser begreppsklassen "Slut". PDF-fil.

Svensk thesaurus
Provsidor som visar hur hyperlexikonet kommer att fungera.

 © 2005–2010 Sven Lange och Lars Törnqvist. Uppdaterad 2010-08-29.